Tìm trong gia phả
Nhập tên thành viên
Góp ý cho web
Nhập nội dung
Liên kết website

Bùi Thị Xuân ( ..... - 1802)

Thời gian: 16:27 Ngày 20/09/2013

Là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư, là vợ Thái phó Trần Quang Diệu và là một Đô đốc của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.

Bùi Tá Hán (1496-1568)

Thời gian: 16:19 Ngày 20/09/2013

là một danh tướng có công khôi phục nhà Hậu Lê (thời Lê Trung Hưng, 1533-1789) trong lịch sử Việt Nam.

Bùi Quang Dũng (928-1018)

Thời gian: 16:06 Ngày 20/09/2013

Một võ tướng thế kỷ X, từng giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, được phong tước Đặc khai quốc Thiên sách Thượng tướng.Ông có nhiều công lao tổ chức khai phá, mở mang kinh tế vùng Bố Hải Khẩu (thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay).

vệ sinh công nghiệp tại thái bình | kỹ sư xuất khẩu sang nhật | xklđ nhật | vệ sinh công nghiệp thái bình | xuất khẩu lao động nhật bản |