Tìm trong gia phả
Nhập tên thành viên
Góp ý cho web
Nhập nội dung
Liên kết website
Họ Tên:Bùi Đức Khôi
Chi tộc:3
Đời thứ:5
Ngày sinh:1908
Ngày mất:1992
Thông tin khác:Cụ có 2 người vợ là:
1. Cụ Trần Thị ....
2. Cụ Nguyễn Thị Chốc (1915 - 2005)