Tìm trong gia phả
Nhập tên thành viên
Góp ý cho web
Nhập nội dung
Liên kết website
Họ Tên:Bùi Đức Hòe
Chi tộc:3
Đời thứ:6
Ngày sinh:Năm 1935
Ngày mất:Năm 2007
Thông tin khác:Có vợ là bà Đào Thị Nuôi (Sinh năm 1934)