Tìm trong gia phả
Nhập tên thành viên
Góp ý cho web
Nhập nội dung
Liên kết website
Họ Tên:Bùi Đức Hồng
Chi tộc:3
Đời thứ:5
Ngày sinh:1927
Ngày mất:1954
Thông tin khác:Cụ có 2 người vợ là:
1. Cụ Nguyễn Thị Yến (Sinh năm 1923)
2. Cụ Nguyễn Thị Dậu