Tìm trong gia phả
Nhập tên thành viên
Góp ý cho web
Nhập nội dung
Liên kết website
Họ Tên:Bùi Đức Hoan
Chi tộc:4
Đời thứ:5
Ngày sinh:1894
Ngày mất:1968
Thông tin khác:Có vợ là cụ Trần Thị Khuyên (1900 - 1970)