Tìm trong gia phả
Nhập tên thành viên
Góp ý cho web
Nhập nội dung
Liên kết website
Họ Tên:Bùi Đức Huấn
Chi tộc:4
Đời thứ:6
Ngày sinh:Năm 1925
Ngày mất:Năm 1984
Thông tin khác:Có vợ là bà Nguyễn Thị Cáy (1926 - 2011)