Tìm trong gia phả
Nhập tên thành viên
Góp ý cho web
Nhập nội dung
Liên kết website
Họ Tên:Bùi Đức Thấp
Chi tộc:5
Đời thứ:5
Ngày sinh:Năm 1903
Ngày mất:Năm 1989
Thông tin khác:Có vợ là cụ Đào Thị Tri (1906 - 1969)